مدیریت کارکرد در سازمان، موجب می شه تا رسیدن به اهداف، به شکلی مؤثر و همیشگی ممکن شه و کارکرد کارکنان و کل سازمان، بهبود یابد و بهره وری و کارایی سازمان بالا برود. واسه مدیریت کارکرد به شکلی مؤثر، انجام ۵ مرحله ضروریه و اینجا می خوایم مروری کلی بر این موضوع داشته باشیم.

 

مدیریت کارکرد، فرایندی اصولیه که هر سازمان به وسیله اون، کارکنان خود رو (به شکل فردی یا عضوی از گروه) به خاطرِ انجام مأموریتا و رسیدن به اهداف سازمان، در بهبود اثر سازمانی درگیر می کنه.

مدیریت کارکرد کارکنان، شامل موارد زیر می شه:

  • برنامه ریزی وظایف و تعیین انتظارات
  • مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون " آموزشی

  • نظارت دائمی بر کارکرد
  • پیشرفت و گسترش کارکرد
  • رتبه بندی دوره ای کارکرد
  • پاداش دادن به کارکرد خوب

۱. برنامه ریزی

مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون " آموزشی

در سازمان کارامد، کارا باید از پیش برنامه ریزی شه. حتما می پرسین که چیجوری برنامه ریزی کنیم؟ برنامه ریزی یعنی تعیین انتظارات عملکردی و اهداف، تا گروه ها و افراد بتونن واسه رسیدن به اهداف سازمانی، به سعی هاشون جهت بدن. درگیر کردن کارکنان در مراحل برنامه ریزی، به اونا کمک می کنه تا اهداف سازمان، چیزی که باید انجام شه، دلیل انجام اون و اینکه اون کار باید چقدر خوب انجام شه رو بفهمن.

چیزای مهم برنامه ریزیِ کارکرد کارکنان، شاملِ ایجادِ عناصر و استانداردهای برنامه های آزمایش کارکرد آنهاست. عناصر و استانداردهای کارکرد، باید قابل امتحان، قابل فهم، قابل اثبات، مساوی و دست یافتنی باشن. از راه عناصر کلیدی و مهم، میشه کارکنان رو واسه کارا یا مسئولیتای واگذار شده به اونا جوابگو دونست.

برنامه های کارکرد کارکنان باید انعطاف پذیر باشه، به صورتی که بشه این برنامه ها رو بسته به اهداف برنامه و چیزای مهم کاری متغیر، تغییر داد. در صورت استفاده ی مؤثر، این برنامه ها به جای اونکه به کاغذبازی اداری و اسنادی مبدل شن که در کشویی بایگانی می شن و فقط در زمان رتبه بندی سوابق، به اونا مراجعه می شه، اسناد کاریِ مفیدی هستن که بیشتر مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرن.

۲. نظارت

مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون " آموزشی

در سازمان کارامد، وظایف و پروژه ها همیشه، تحت نظارت قرار میگیره. نظارت درست، به معنی امتحان دائمی کارکرد و ارائه بازخوردهای همیشگی به کارکنان و گروه های کاری، در مورد پیشرفت اونا در جهتِ رسیدن به اهداف شونه.

روند نظارت بر کارکرد، شامل بررسی پیشرفت کارکنان، به صورتیه که کارکرد اونا با اصول و استانداردهای اونا مقایسه شه. با نظارت دائمی، می تونیم بررسی کنیم که کارکنان، تا چه حد به استانداردهای از پیش تعیین شده پایبند هستن و چقدر می تونیم استانداردهای غیرواقعی و مشکل ساز رو تغییر بدیم. با نظارت دائمی، کارکرد غیرقابل قبول در هر زمانی در طول دوره آزمایش، قابل شناساییه و می تونیم رسیدگیای لازم واسه اصلاح اینجور عملکردی رو بکنیم و دیگر لازم نیس که تا پایان دوره و هنگام جمع بندی پایانی رتبه بندیا منتظر بمونیم.

۳. پیشرفت

مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون " آموزشی

در سازمان کارامد، به نیازای پیشرفت ای کارکنان توجه می شه و این نیازها آزمایش می شن. اینجا پیشرفت به معنیِ افزایش ظرفیتِ عملکردیه. این پیشرفت از راه آموزشِ کارکنان، تعیین وظایفی واسه اونا که موجب تشکیلِ مهارتای جدید یا بر عهده گرفتنِ مسئولیتای سنگین تر می شه، بهبود فرایندهای کاری یا بقیه روش ها محقق می شه. جفت و جور کردن فرصتای آموزش و رشد، موجب می شه تا کارکنان تشویق شن که کارکرد بهتری داشته باشن و مهارت ها و تواناییای مربوط به شغل خود رو تقویت کنن. از این راه می تونیم به کارکنان کمک کنیم تا خود رو با تغییرات ایجاد شده در محیط کاری (مثل ورود فناوریای جدید) همگام کنن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   محکومیت موثر کیفری؛ کدوم جرائم موجب سوءِگذشته کیفری می شن؟ 

با انجامِ فرایندهای مدیریت کارکرد، فرصتی عالی واسه شناسایی نیازای پیشرفت ای داریم. در طول برنامه ریزی و نظارت بر کار، کمبودای موجود در کارکرد، رو می شه و میشه این کمبودا رو برطرف کرد. از این راه، بخشایی که میشه کارکرد رو در اونا بهبود داد، مشخص می شن و میشه اقدامات لازم رو واسه کمک به پیشرفت هر چه بیشترِ کارکنان، انجام داد.

۴. رتبه بندی

مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون " آموزشی

سازمانا باید هر چند وقت یه بار، خلاصه ای از کارکرد کارکنان تهیه کنن. با این کار میشه کارکرد هر فرد رو در طول زمان بررسی کرد و کارکرد همه کارکنان رو با همدیگه مقایسه نمود. سازمانا باید بدونن که کدوم یک از کارکنان، بهترین کارکرد رو دارن.

رتبه بندی، در چارچوب چیزای مهم آزمایش کارکرد رسمی، به معنیِ آزمایش کارکرد کارکنان یا گروه، طبق اصول و استانداردهای موجود در برنامه کارکرد کارکنان و رتبه بندی نهاییه. این رتبه بندی، طبق مراحل موجود در برنامه آزمایش سازمان، تعیین می شه و طبق کارای انجام شده در طول کل دوره آزمایش، انجام می شه. این رتبه بندی، با بقیه اقدامات جورواجور مربوط به کارکنان، مثل افزایش حقوق طبق رتبه کسب شده در آزمایشا و تعیینِ امتیازات ویژه واسه کارمندانی که کارکرد مناسب تری دارن، رابطه داره.

نکته:

درسته که کارکرد گروه می تونه بر رتبه بندی هر کارمند تأثیر بزاره، ولی در آخر این رتبه ها، فقط به هر «فرد» اختصاص داده می شه، نه به «گروه».

۵. پاداش دادن

مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون " آموزشی

در سازمان کارامد، باید از پاداشا به شکل درستی استفاده شه. پاداش دادن به معنیِ به رسمیت شناختن کارکنان (به شکل انفرادی و به عنوان اعضای یه گروه) واسه عملکردی که داشتن و تشکر کردن از نقش اونا در انجامِ مأموریت سازمانه. طبق اصلی اساسی در مدیریت مؤثر، تموم رفتارها به وسیله نتیجه های اونا کنترل می شن. این پیامدها می تونن رسمی و غیررسمی یا مثبت و منفی باشن.

از کارکرد خوب باید تشکر شه، بدون اونکه منتظر باشیم تا واسه دریافت پاداشای رسمی، درخواستی مطرح شه. قبول کردن و قدرشناسی، باید بخشی طبیعی و همیشگی از تجربه های هرروزه باشه. خیلی از کارایی که واسه پاداش دادن به کارکرد خوب انجام می شن (مثل تشکر کردن)، احتیاجی به اختیار قانونی خاصی ندارن. با این حال در قوانین، روشای جورواجور رسمی تری واسه پاداش دادن مشخص شده؛ روشایی مثل پرداخت پول نقد، مرخصی دادن و موارد زیاد غیرپولی دیگر. در سازمانا معمولا واسه شکلای مختلف دستاوردهای مثبت به دست اومده به وسیله کارکنان (شامل پیشنهادها یا دستاوردهای گروهی) پاداش متناسب با اون در نظر گرفته می شه.

مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون " آموزشی

مدیریت کارکرد مؤثر

مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون " آموزشی

مدیران و کارکنان در سازمانای کارامد، به طور طبیعی مدیریت کارکرد درست رو در تموم زندگی خود انجام میدن و تموم فرایندهای مهم تشکیل دهنده رو خوب اجرا می کنن. در این سازمانا، اهداف از پیش تعیین می شن و کارا به شکل روتین و عادی، برنامه ریزی می شه. پیشرفت به دست اومده در جهتِ رسیدن به اهداف، سنجیده می شه و کارکنان، بازخورد دریافت می کنن. در این سازمانا استانداردهای بالایی تعیین می شه ولی در عین حال، مهارتای لازم واسه رسیدن بهش استانداردها هم پرورش داده می شه. واسه تشکر از رفتارها و عواقبی که منتهی به انجام وظایف و مأموریتا می شن، از پاداشای رسمی و غیررسمی استفاده می شه. در این سازمانا، تموم ۵ مراحل تشکیل دهنده، با همکاری و پشتیبانی همدیگه، منتهی به مدیریت کارکرد مؤثر و طبیعی می شن.

منبع : opm.gov


دسته‌ها: آموزشی

پاسخی بگذارید