یکی از مدارکی که در زمان استخدام دولتی، اخذ جواز کسب و پروانهای شغلی و … از خواسته کننده خواسته می شه، گواهی نبود سوءِپیشینهه. واسه دریافت گواهی نبود سوءِگذشته کیفری، نداشتن محکومیت موثر کیفری شرطه. اما محکومیت موثر کیفری چیه؟

 

محکومیت موثر کیفری محکومیتیه که محکوم رو به دنبالِ اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می سازه. در چهارچوب قوانین حقوقی، افراد در صورت ارتکاب بعضی جرائم و فراخوانده شدن به دستگاه قضا؛ پس از محکومیت، جدا از اینکه مجازات جرم مربوطه، از حقوق اجتماعی هم محروم می شن. یعنی، در بعضی از شکلای مختلف جرائم، انجام دهنده جدا از اینکه مجازات اصلی، به مجازات تبعی هم محکوم می شه که نتیجه اون محرومیت از حقوق اجتماعیه. این حقوق در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفتن و به توضیح زیر هستن:

 1. داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و داهات؛
 2. عضویت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئتِ دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور؛
 3. تصدی ریاست قوه ی قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛
 4. انتخاب شدن یا عضویت در انجمنا، شوراها، احزاب و جمعیتا به موجب قانون یا با رأی مردم؛
 5. عضویت در هیئتای منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف؛
 6. اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی؛
 7. استخدام یا اشتغال در کلیه ی دستگاه های حکومتی مثل قوای سه گانه و سازمانا و شرکتای وابسته به اونا، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و بقیه نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریا و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های لازمه تصریح یا اشاره نام واسه عمومیت قانون بر اونا؛
 8. اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛
 9. محکومیت موثر کیفری؛ کدوم جرائم موجب سوءِگذشته کیفری می شن؟  آموزشی

 10. انتخاب شدن به طرف قیم، امین، متولی، ناظر یا مسئول موقوفات عام؛
 11. انتخاب شدن به طرف داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛
 12. استفاده از نشونای دولتی و عناوین افتخاری؛
 13. تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره ی شرکتای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

جرائم منجربه محرومیت از حقوق اجتماعی

محکومیت موثر کیفری؛ کدوم جرائم موجب سوءِگذشته کیفری می شن؟  آموزشی

حال سؤال اینه که چه جرائم و مجازاتایی موجب می شن فرد از این حقوق اجتماعی محروم شه؟ ارتکاب چه جرایمی موجب می شه فرد در صورت محکومیت، از حقوق اجتماعی محروم و در گذشته کیفری اونم ثبت شه؟ این جرائم در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شدن و عبارت ان از:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مدیریت کارکرد چیه؛ آشنایی با مراحل ۵ گانه اون "

 • جرائمی که مجازات اونا سالب حیاته، مثل قتل که مجازات اون قصاصه؛
 • جرائمی که مجازات اونا حبس ابده، مثل ارتکاب سرقت حدی واسه بار سوم؛
 • جرائمی که موجب مجازات قطع عضو هستن، مثل سرقت حدی واسه بار اول و دوم؛
 • جرائم موجب مجازات قصاص عضو، مثل قطع عمدی عضو دیگری که موجب قصاص عضو جانی می شه؛
 • جرائم مستوجب نفی بلد، مثل محاربه؛
 • جرائم مستوجب حبس تا درجه پنج، مثل آدم ربایی؛
 • و جرائم موجب شلاق حدی، مثل زنا، قَذف و شرب خمر.

اعاده ی آبرو و رفع اثر از محکومیت کیفری

اما کسی که انجام دهنده این جرائم شه همیشه مجبوره این بار سنگین رو به دوش بکشه و به عنوان فردی سابقه دار شناخته شه؟ نه، ثبت در سوءِگذشته فرد هم مدت زمانی داره و افراد به تناسب جرمی که انجام دهنده شدن تا مدت زمان معینی از حقوق اجتماعی محروم می شن. پس از گذشتن این مواعد مقرر، فرد اعاده ی آبرو می شه و آثار تبعی محکومیت اون زائل می شه. این خیلی وقت در ماده ۲۶ مشخص شدن:

 • هفت سال در محکومیت به مجازاتای سالب زندگی و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛
 • سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیشتر از نصف دیه ی مجنی علیه باشه، نفی بلد و حبس تا درجه چار؛
 • دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه ی جنایت واردشده نصف دیه ی مجنی علیه یا کمتر از اون باشه و حبس درجه پنج.

برابر قانون مجازات اسلامی، پس از گذشتن مدت زمانای نامبرده، واسه رفع اثر از محکومیت موثر کیفری و اعاده آبرو، احتیاجی به مراجعه به دادگاه و دریافت حکم به وسیله دادگاه نیس و با اجرای حکم و منقضی شدنِ مدت زمانِ محرومیت شخص از حقوق اجتماعی، طی فرایندی اداری، موضوع به مراجع ذی ربط اعلام می شه و از گذشته کیفری فرد محکوم پاک می شه.
۱

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید