د کرده و چگونگی این پیوند رو خوب واسه افرادتان روشن کنین.

راهنماییای زیر رو به یاد داشته باشین:

  • دیدی بالاتر از اندازه های مالی واسه آزمایش کارکرد داشته باشین.
  • مطمئن شید که افرادی که روی اونا حساب کردین می تونن بر نتایج، اثر مورد نظرتون رو داشته باشن. افراد باید احساس کنن که سعی هاشون به طور مستقیم بر اهداف و عملکردشون اثر می ذاره.
  • اندازه هایی بسازین که وقتی ارزشی ایجاد نمی کنین این موضوع رو نشون بدن. با این کار این فرصت رو پیدا می کنین که قبل اینکه مشتریان و سهامداران به این موضوع واکنش منفی نشون بدن، خودتون تغییرات لازم رو واسه ایجاد ارزش اعمال کنین.
  • از برنامه های تشویقی و انگیزشی مربوط به ارزش ایجاد شده استفاده کنین. با تقدیر از فعالیتای ارزش محور، باعث افزایش این جور فعالیتا میشید.
  • اندازه های اندازه گیری کارکرد طبق ارزش رو در همه سطوح سازمان به کار بگیرین.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مرجع آگهی و نیازمندیها : سایت دو فانوس