— (189)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: نقش…

— (188)

34290028130500 2434590000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A گرایش: حقوق خصوصی عنوان: حق کودک در اطلاع از هویت بیولوژیک استاد…

— (187)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد پاياننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم استاد راهنما: پژوهشگر: ………………………………. تابستان 1394 تقدیم به: ساحت…

— (186)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خلیج فارس پاياننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی عنوان: بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان استاد راهنما: دکتر…

— (185)

24422101397000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران…

— (184)

606425128905 عنوان: بررسی تحولات مررو زمان کیفری در حقوق ایران استاد راهنما : استاد مشاور: -381000-5081270با تشکر از: استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر … که همواره از راهنماییهای ارزندهشان…

— (183)

2307590-452755 دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایاننامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(لیسانس و واگذاری کامل)…

— (182)

2204085-373380 دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی روشهای حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی استاد راهنما دکتر فرهاد ایرانپور استاد مشاور دکتر سید نصرالله ابراهیمی نگارش مدرس پدرام پایان…

— (181)

663526579853 دانشگاه آزاد اسلامي   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)   موضوع بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی    …

— (180)

663526579853 دانشگاه آزاد اسلامي   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)   موضوع بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی    …